Municipality informations

Municipality of Rangárþing ytra : http://www.ry.is/

Hella (Source: www.south.is)

Hella (largest settlement) : Rangárþing ytra er víðfeðmt sveitarfélag með 1545 íbúa(árið 2011). Mörk þess afmarkast að mestu af Þjórsá að vestan, vatnaskilum að norðan að Vatnajökli og Tungnaá. Að sunnan fylgja mörkin Mýrdalsjökli að Eystri-Rangá. Rangárþing ytra er mikið landbúnaðarhérað og hestamennska stunduð í miklu mæli. Í sveitarfélaginu eru margar þekktar náttúruperlur eins og Hekla og Landmannalaugar auk margra annarra áhugaverðra staða m.a. sögustaða allt frá Landnámsöld. Hella er helsti þéttbýlis- og atvinnukjarni sveitarfélagsins með 781 íbúa(árið 2011). Á Hellu byggist atvinnulífið að mestu á þjónustu við landbúnaðinn auk þjónustu við íbúa svæðisins og ferðamenn. Á Hellu er banki, pósthús, upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn, hótel, gistiheimili, sumarhús, tjaldsvæði, veitingahús, verslanir, apótek, heilsugæslustöð, sláturhús, bifvélaverkstæði, hjólbarðaverkstæði, bensínstöð auk margs konar atvinnureksturs og opinberrar þjónustu.
(Source: http://www.south.is/is/south/town/hella)


Boundary of the Rangárþing ytra municipality
(Source from LMI)